بایگانی‌ها رشته تاریخ - تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی جهت معادل سازی سوابق علمی و شغلی افراد

گرایش های رشته تاریخ، شرایط ورود و بازارکار
گرایش های رشته تاریخ، شرایط ورود و بازارکار

معرفی رشته تاریخ: رشته تاریخ یکی از مهم ترین و اصلی ترین زیرشاخه های علوم انسانی به شمار می رود. اولین نکته ای که می بایست در معرفی رشته هنر بدان اشاره نمود این است که برخلاف درس تاریخ در دوران مدرسه که موضوع اصلی آن را حوادث و اتفاقات تاریخی در طول دوره های مختلف تشکیل می داد، در رشته تاریخ در دانشگاه به دانشجویان نحوه نوشتن، قواعد و نحوه به ثبت رساندن حوادث تاریخی مرتبط به یک قوم و ملت را آموزش می دهند، بنابراین رشته تاریخ در دانشگاه دایره بسیار گسترده تری از درس تاریخ در دوران مدرسه را در بر می گیرد. در این رشته دانشجویان به بازنگری در حوادث تاریخی در دوره های مختلف پرداخته و آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در واقع تاریخ دانان به دنبال کشف حقایق سربسته در دوره های مختلف هستند و با آوردن دلیل و برهان…


کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.