شرایط دریافت گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی تخصصی
ثبت نام شروع شد

شرایط دریافت گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی تخصصی

مركز تعیین رتبه و سطح تخصص و همچنین ارتقاء رتبه و سطح تخصصی کاربردی با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون

سوابق کاری در رشته مورد تقاضا، مدرک تحصیلی پایه دیپلم تا دکتری، اختراعات و ابداعات و ارائه طرح و برنامه، تالیفات و تحیقات و مقالات و سخنرانی، احکام و گواهینامه فنی و حرفه‌ای، کسب رتبه و مقام، تشویقات و ترفیعات و تربیت شاگرد نسبت به تعیین رتبه  تخصصی اقدام نموده و گواهینامه تخصصی خود را در 4 سطوح آکادمیک دانش کاربردی و مهارتی تخصصی ذیل صادر می‌نماید.

 

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح اول مهارتی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

✓ برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی 8۰۰ ساعت و حداقل 5 سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد فوق دیپلم انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۸۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل سطح اول دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح دوم مهارتی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد لیسانس انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل سطح دوم دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح سوم مهارتی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

برای دارندگان سواد فوق لیسانس انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله پژوهشی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل سطح سوم دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح چهارم مهارتی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۸۰۰ ساعت و حداقل ۲۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله پژوهشی

برای دارندگان سواد فوق لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه پایان نامه

برای دارندگان سواد دکتری ناقص یا انصرافی یا رشته غیرمرتبط : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه کتاب تالیفی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل سطح چهارم دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

شما می توانید با ارائه :

 • سوابق علمی و آموزشی
 • سوابق حرفه ای، مهارتی و شغلی
 • دوره های آموزشی مهارتی که گذرانده اید
 • مقالات و موارد کتبی که چاپ و منتشر نموده اید
 • افتخارات و اعتبارات علمی و ورزشی که کسب نموده اید

در طرح مرکز تعیین و ارتقاء سطح موسسه شرکت کرده و با توجه به امتیازاتی که کسب می نمایید، از گواهینامه معادل بهره مند شوید.

توضیحات :

این گواهینامه صرفا به درخواست متقاضی و بر اساس معادل سازی دوره های آموزشی و مهارتی گذرانده نزد مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی تعیین سطح و صادر گردیده و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نمی شود و مورد تایید وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد و ارزش آن، بر اساس ضوابط داخلی پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان تایید می گردد.


درخواست مشاوره رایگان
دپارتمان ها
فنی و مهندسی
زبان
مدیریت
علوم طبیعی
طب سنتی
علوم انسانی
علمی کاربردی
هنر

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

منو
بالا
ثبت نام