ثمره انتخابات شوراهای دانش آموزی تقویت مهارت های اجتماعی و فردی دانش آموزان است - تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی جهت معادل سازی سوابق علمی و شغلی افراد

ثمره انتخابات شوراهای دانش آموزی تقویت مهارت های اجتماعی و فردی دانش آموزان است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز:

ثمره انتخابات شوراهای دانش آموزی تقویت مهارت های اجتماعی و فردی دانش آموزان است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز گفت: شوراهای دانش آموزی یکی از ارکان مدرسه است که نقش پرررنگ و تاثیر گذاری در مدرسه دارد و نتیجه آن تقویت مهارت های اجتماعی و فردی دانش آموزان است.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان البزر، مسعود مهران نیا در مراسم متمرکز بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی گفت: شوراهای دانش آموزی یکی از ارکان مدرسه است که نقش پرررنگ و تاثیر گذاری در مدرسه دارد و نتیجه آن تقویت مهارت های اجتماعی و فردی دانش آموزان است که یکی از این مهارت های اجتماعی همانطور که در پرسش مهر ریاست محترم جمهور بیان شد تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران، و رعایت اخلاق و ادب است .

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز گفت: شوراهای دانش آموزی کاری نمادین نیست بلکه تمرین نقش آفرینی دانش آموزان بوده و نتیجه آن ایجاد روحیه خوباوری ،جامعه پذیری ،مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری در دانش آموزان است.

وی افزود: امروز در سراسر کشور همه ی دانش آموزان از پایه سوم ابتدایی تا چهارم دبیرستان در انتخابات شورای دانش آموزی مشارکت نموده و از بین کاندیداها منتخبین خود را انتخاب خواهند کرد.

همچنین بخوانید : اطلاعیه مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور

مهران نيا افزود: شوراهای دانش آموزی صرفا به این انتخابات ختم نخواهد شد بلکه پس از این انتخابات اعضای منتخب شورای مدرسه یک نفر به عنوان رئیس شورای مدرسه و مشاور مدیر مدرسه انتخاب خواهد کرد و پس از این ازبین منتخبین شورای های دانش آموزی یک نفر به عنوان رئیس شورای دانش آموزی منطقه  و مشاور مدیر آموزش و پرورش برگزیده و سپس از بین منتخبین شوراهای دانش آموزی مناطق آموزش و پرورش یک نفر به عنوان رئیس شورای دانش آموزی استان البرز و مشاور مدیر کل آموزس و پرورش استان البرز برگزیده خواهد شد.

مهران نیا گقت: مجلس دانش آموزی متشکل از 150 عضو دانش آموز از سراسر کشور خواهد بود که 4 کرسی از ان متعل به استان البزر است که دو دانش آموز برگزیده دختر و دو دانش آموز برگزیده پسر از این استان به مدت دو سال به عضویت آن در خواهند آمد.


لینک منبع مطلب


کلمات کلیدی


کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.