کاربرد گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی تخصصی

کاربرد مدرک معادل که از طریق سوابق علمی و شغلی فرد متقاضی تعیین و ارتقاء سطح داده می شوند :

 

کاربرد گواهینامه معادل

 

1) تکمیل رزومه کاري

2) بالا بردن وجه اجتماعی

3) تجمیع دوره هاي آموزشی

4) کمک به اخذ کارت بازرگانی دربرخی موارد شغلی

5) کمک به اخذ پروانه صنفی از برخی از اتحادیه های اصناف

6) کمک به عضویت در تشکل ها و انجمن ها در برخی موارد

7) کمک به استفاده در موارد ثبتی و رتبه بندی در برخی مواقع

8) کمک به جذب در بازارکار، محققین و مخترعین در برخی موارد

9) کمک به جایگزین مدیر مسئول فنی در بعضی شرکتهای خصوصی در برخی موارد

10) کمک به استخدام و ارتقاء شغلی در بعضی شرکتها و کارخانجات خصوصی در برخی موارد

 

صفحات مرتبط ذیل را هم مطالعه نمایید….کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.