بازار کار و آینده شغلی رشته جغرافیا به همراه گرایش ها
ثبت نام شروع شد

بازار کار و آینده شغلی رشته جغرافیا به همراه گرایش ها

آشنایی با رشته جغرافیا

رشته جغرافیا یکی از زیرشاخه های علوم انسانی به شمار می رود. علم جغرافیا به شناخت محیط طبیعی و همچنین محیط مصنوع و در واقع انسان ساخت مربوط می شود، به طوری که روابط بین انسان و محیط طبیعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. هدف نهایی این رشته این است تا انسان بتواند با شناخت و تبیین روابط موجود در جهت بهبود و تکامل شرایط محیط گام های مؤثری بردارد و در این راه مفید واقع شود.

رشته جغرافیا

اصلی ترین کاربرد رشته جغرافیا در جهت توسعه فراگیر است، به طوری که اصلی ترین و مهم ترین موضوعات این رشته را موضوعاتی از جمله ساماندهی و بهبود مناطق شهری و روستایی، آماده سازی زمین، مکان گزینی مطلوب در جهت جایگیری صنایع، توزیع مطلوب جمعیت و همچنین هدایت جریان های جمعیتی تشکیل داده است.

همچنین بخوانید : گرایش های رشته باستان شناسی، شرایط ورود و بازارکار

از طرفی موضوع علم جغرافیا به مکان و محیط زندگی انسان ها مربوط می شود، به طوری که ویژگی های مکان زندگی انسان را در زمینه های مختلفی از جمله حاصل خیزی خاک، شوری و شیرینی آب، خشکی و رطوبت، سختی و سستی زمین و بسیاری دیگر از ویژگی های آن مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد؛ به همین ترتیب روش مطالعه در علم جغرافیا، بررسی زمین از طریق مشاهده مستقیم آن است.

گرایش های رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی

رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی شامل 5 شاخه جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی، جغرافیای سیاسی_نظامی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.

هر یک از این شاخه ها از گرایش های مختلفی برخوردار هستند که در این قسمت از مقاله شما را با آن ها معرفی می کنیم.

شاخه جغرافیای طبیعی: در این شاخه همان طور که از اسمش مشخص است به بررسی محیط و عوامل محیطی تأثیرگذار بر زندگی انسان می پردازند. این شاخه از دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی تشکیل شده است.

گرایش ژئومورفولوژی: این گرایش به بررسی آثار سطحی زمین می پردازد. این گرایش از بسیاری از جهات نزدیک به علم زمین شناسی می باشد. با این تفاوت که زمین شناسی به بررسی لایه های درونی زمین پرداخته در صورتی که ژئومورفولوژی به بررسی لایه های بیرونی می پردازد.

گرایش آب و هواشناسی یا اقلیم: در این گرایش دانشجویان به بررسی به پدیده های داخل جو و تأثیر آن ها بر روی زندگی انسان و دیگر جانداران می پردازند. همچنین در این گرایش همان طور که از اسمش مشخص است به بررسی تأثیر مسائل و عناصر اقلیمی بر روی فعالیت انسان می پردازند.

شاخه کارتوگرافی: این شاخه در واقع نوعی هنر و فن تهیه نقشه های جغرافیایی و به کارگیری آن در زمینه های مختلف است. در واقع این نقشه ها اطلاعات دقیقی در مورد موقعیت های مختلف زمین در اختیار جغرافیدان قرار می دهد.

شاخه جغرافیای انسانی: این شاخه یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخه های علم جغرافیا به شمار می رود و شامل دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی می شود.

گرایش جغرافیای شهری: دانشجویان در این رشته به بررسی و تحلیل مسائل مهم و به روز شهر از جمله توریسم، نحوه اشتغال فضا، نحوه گسترش و توسعه شهرها و هزاران موضوع مرتبط با شهرها می پردازند.

گرایش جغرافیای روستایی: در این گرایش نیز به مسائل مربوط به روستاها از جمله بررسی رابطه بین شهر و روستا، نحوه گسترش روستا، نگهداری از محیط زیست روستا و … می پردازند.

شاخه جغرافیای‌ سیاسی‌ ـ نظامی: موضوع این شاخه هم از اسمش پیداست، به طوری که به بررسی تأثیر عوامل مختلف جغرافیایی در جنگ و در نهایت در وضعیت سیاست یک ملت می پردازد.

شاخه جغرافیا و برنامه‌ریزی‌ شهری: در این شاخه دانشجویان در جهت حل مسائل اقتصادی، جمعیتی، سیاسی و … برنامه ریزی کرده تا بر اساس این برنامه ریزی مهندسین در رشته های دیگر از جمله معماری، عمران و … در جهت بهبود شرایط جامعه اقدام نمایند.

گرایش های رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد

گرایش های رشته جغرافیا

رشته جغرافیا از 11 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر برخوردار است:

آب و هواشناسی شامل گرایش های آب و هواشناسی کشاورزی، آب و هواشناسی کاربردی، مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هواشناسی سینوپتیک، آب و هواشناسی شهری، آب و هواشناسی ماهواره ای

ژئومورفولوژی شامل گرایش های برنامه ریزی محیطی، هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

جغرافیا و دفاع مقدس، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، جغرافیای نظامی، طبیعت گردی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی آمایش سرزمین

گرایش های رشته جغرافیا در مقطع دکتری

جغرافياي سياسي، جغرافياي برنامه ريزي روستايي، جغرافياي برنامه ريزي شهری، آب و هوا شناسي، ژئومورفولوژي، سنجش از راه دور و جغرافيا و برنامه ريزي گردشگری.

بازار کار و آینده شغلی رشته جغرافیا

این رشته از بازار کار گسترده ای برای فارغ التحصیلان این رشته از گرایش های مختلف برخوردار است، به طوریکه فارغ التحصیلان گرایش ژئومورفولوژی می توانند در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خود را آغاز نمایند. امکان اشتغال برای فارغ التحصیلان گرایش آب و هوایی در سازمان ها و وزارت های مختلفی از جمله وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از محیط، شهرداری ها و … وجود دارد. فارغ التحصیلان گرایش کارتوگرافی با توجه به استعداد و تخصصشان در تهیه نقشه می توانند در سازمان های نقشه برداری و همچنین وزارت خانه ها مشغول به کار شوند.

فارغ التحصیلان سایر گرایش های رشته جغرافیا نیز می توانند با توجه تخصص خود در صنعت توریسم، سازمان های نظامی، وزارت نیرو، وزارت خانه های آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی کشور و … مشغول به کار شوند.

شرایط ادامه تحصیل در رشته جغرافیا

از آن جایی که رشته جغرافیا از گرایش های متعددی برخوردار است، بنابراین پذیرش آن در دانشگاه های مختلف نیز متفاوت بوده و شرایط خاص خود را می طلبد اما ناگفته نماند که پذیرش افرادی با سابقه تحصیل در گرایش های جغرافیا نسبت به سایر افراد بالاتر است. همچنین در هنگام پذیرش در این رشته تمام علوم مرتبط با جغرافیا همچون فیزیک، زیست شناسی، سیاست، جامعه شناسی و تاریخ مورد بررسی قرار گرفته و در پذیرش شما بسیار تأثیرگذارند، بنابراین کسب نمره بالا در این دروس در دوره دبیرستان تأثیر به سزایی در قبولی شما در رشته جغرافیا دارد.

یکی دیگر از شروط موجود برای تحصیل در این رشته این است که از طریق مصاحبه هایی که از شما صورت می گیرد، میزان علاقه مندی شما به گرایش های مختلف جغرافیا ثبت می شود.

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش جغرافیای سیاسی

روش تحقیق در جغرافیا جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک نظریه‌های جغرافیای سیاسی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

روش تحقیق در جغرافیا جغرافیای شهری نظریه‌ها و دیدگاه‌های توسعه شهری تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

روش تحقیق در جغرافیا جغرافیای روستایی دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه روستایی تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی

روش تحقیق در جغرافیا ژئومورفولوژی ایران تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژی دیدگاه‌ ها و نظریه‌ های ژئومورفولوژی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش آب و هواشناسی

روش تحقیق در جغرافیا تکنیک‌های آب ‌و هواشناسی آب ‌و هواشناسی عمومی و ایران استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیا گرایش سنجش از راه دور

ریاضی و آمار سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور روش تحقیق در سنجش از دور و GIS تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ‌ای استعداد تحصیلی زبان انگلیسی

همچنین بخوانید : دانشگاه تورنتو کانادا را چقدر می شناسید؟

نتیجه گیری نهایی

کسانی که علاقه مند به تحصیل در این رشته هستند می بایست در علم ریاضی و هندسه و همچنین علوم اجتماعی تخصص و استعداد داشته و قادر به بررسی و تحلیل مسائل جمعیتی و اجتماعی شهر باشند.

برخی از واحدهای درسی رشته جغرافیا نیاز به سفرهای علمی داشته، بنابراین دانشجویان و علاقه مندان به این رشته می بایست از شرایط روحی و جسمی بالایی برخوردار باشند. با توجه به مطالب گفته شده رشته جغرافیا در مقایسه با سایر زیرشاخه های علوم انسانی از تحرک بالاتری برخوردار هستند.

اگر علاقه مند به حل مسائل و مشکلات شهری اعم از مشکلات ترافیکی و یا آلودگی های محیط هستید، این رشته به شما پیشنهاد می شود.


دریافت فایل PDF
بازار کار و آینده شغلی رشته جغرافیا به همراه گرایش ها
میانگین امتیاز : 3.2


جهت اخذ مدرک معادل (دیپلم/فوق دیپلم/لیسانس/فوق لیسانس/دکتری) دررشته موردنظر درکمتراز10روز بااستعلام معتبر کلیک کنید.

برچسب ها


دیدگاه ها

من مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا رو دارم،فقط میخوام بگم تو هیچ ارگان و نهادی وهیچ وزارت خونه ای اعم از وزارت نیرو و وزارت مسکن،حفاظت محیط زیست و……. برای این رشته هیچ کاری نیست و این رشته رو استخدام نمیکنه….واقعا چرا؟؟؟ حاصل ۲۲سال درس خوندن تو این مملکت باید این باشه؟؟؟؟

1 ماه پیش

سلام من به صورت تجربی تو حوزه جغرافیا تحقیقات، مقالات چاپ شده و حتی کتوبی رو هم نوشتم ولی رشته دانشگاهیم مکانیک بوده میتونم این مدارک رو تو سطح فوق لیسانس برام معادل سازی بکنید؟

5 ماه پیش

  سلام
  بله سوابق علمی و آموزشیتون امکانش هست به مدرک معادل تبدیل شود
  جهت ثبت نام در طرح معادل سازی از طریق لینک زیر درخواست خودتون رو ثبت کنید بزودی باشما تماس خواهیم گرفت.
  https://moadelsazi.com/request
  تشکر از ارسال دیدگاه ارزشمندتان

  5 ماه پیش
دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل و شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

درخواست مشاوره رایگان
دپارتمان ها
فنی و مهندسی
زبان
مدیریت
علوم طبیعی
طب سنتی
علوم انسانی
علمی کاربردی
هنر

رشته صنایع دستی
توانایی لازم و شرایط ورود به رشته صنایع دستی به همراه وضعیت بازار کار
رشته زبان و ادبیات فارسی
گرایشات رشته زبان و ادبیات فارسی و شرایط بازار کار

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

منو
بالا
ثبت نام