هنگامه شجاعیان - پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان
ثبت نام شروع شد

09120881830 hengameh_shojaeian@outlook.com
هنگامه شجاعیان

دارای روابط عمومی بالا قابلیت یادگیری درصورت نیاز حضور در نمایشگاها حضور در صورت نیاز به ماموریت خارج از محل کار

مشاهده رزومه کامل

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

منو
بالا
ثبت نام