رشته جغرافیا چه گرایش هایی دارد؟
ثبت نام شروع شد

رشته جغرافیا چه گرایش هایی دارد؟

رشته جغرافیا از پیش بینی آب و هوا جغرافیای سیاسی

گرایش‌های این رشته جغرافیا در کارشناسی شامل جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی – نظامی است. دو شاخه اصلی جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی هر کدام دارای گرایش‌های دیگری نیز هستند. سایر رشته‌های مهم در جغرافیا جغرافیای سیاسی، جغرافیای‌ طبیعی‌، آب و هواشناسی، جغرافیای‌ طبیعی‌، گرایش اقلیم و ژئومورفولوژی، اقلیم‌شناسی، ژئومورفولوژی، کارتوگرافی‌ و رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. در این رشته از بررسی جو زمین و اتمسفر برای هواشناسی تا بررسی علل زمین‌شناختی مسائل سطحی زمین و دلایل مهاجرت‌های جمعیتی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

 

دانشجویان در همه گرایش‌های جغرافیا چه دروسی را می‌خوانند؟

در رشته‌های مختلف جغرافیا در مقطع لیسانس واحدهای مشترکی وجود دارد، فقط 8 واحد در هر گرایش با دیگر گرایش‌ها متفاوت است و به همین علت که دروس مشترک فراوانی را تمامی دانشجویان جغرافیا می‌خوانند اصولاً گرایش خود را ذکر نمی‌کنند.

دروس مشترک رشته جغرافیا که بین اکثر گرایش‌ها یکسان است و اغلب دانشجویان ملزم به گذراندن آن هستند عبارت‌اند از: جغرافیای آب‌ها، حمل‌ونقل و انرژی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای کوچ‌نشینی، جغرافیای خاک‌ها، جغرافیای زیستی، آب‌وهوای ایران، نقشه‌برداری، نقشه‌خوانی، ژئومورفولوژی ایران، مبانی جغرافیای شهری، مبانی علم جغرافیا، زمین‌شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم‌شناسی، آب‌وهوای کره زمین، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیای اقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و پژوهش میدانی در جغرافیا.

از دیگر دروس مشترک این رشته به این درس‌ها می‌توان اشاره کرد: جغرافیای قاره‌ها، جغرافیای کوارترنر، زمین‌شناسی ایران، مسائل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران، جغرافیای ناحیه‌ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران، نقشه‌برداری تکمیلی، مبانی محیط‌زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، مبانی ژئومورفولوژی، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات 1، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، تاریخ علم جغرافیا، کارتوگرافی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در جغرافیا، کاربرد آمار در جغرافیا و کامپیوتر در جغرافیا.

 

رشته جغرافیای طبیعی

دو گرایش مهم جغرافیای طبیعی رشته‌های پرطرفدار ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است. رشته جغرافیای طبیعی به بررسی و مطالعه محیط طبیعی و تأثیر عوامل و عناصر محیطی می‌پردازد.

گرایش ژئومورفولوژی به نوعی ریخت‌شناسی زمین است. این گرایش جغرافیا با زمین‌شناسی مرزهای مشترک و همپوشانی دارد.

ژئومورفولوژی فرآیندهای سطحی زمین و پدیده‌های سطح زمین را بررسی می‌کند. دروس تخصصی این رشته شامل ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه‌ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تفسیر نقشه است.

گرایش آب و هواشناسی یا همان رشته اقلیم‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی حرکات جو و فرآیندهای داخل جو کره زمین و تأثیرات آن می‌پردازد. این رشته ارتباط تنگاتنگی با کشاورزی دارد و آب‌وهوا در آن بررسی می‌شود.

 

رشته کارتوگرافی یا نقشه‌کشی

علمی است که به‌وسیله آن نقشه‌های مختلف جغرافیایی تهیه می‌شود. کاربرد این نقشه‌ها در روابط بین‌الملل، تعلیم و تربیت، جهانگردی و مسائل نظامی است. نقشه‌ها انواع مختلف دارند و تهیه آن‌ها نیازمند دانش و تخصص‌های گوناگون است و به مهارت‌هایی نیاز دارد که در طول دوره آموزشی کسب می‌شود.

دروس عمده‌ای که در این رشته جغرافیا آموزش داده می‌شود شامل ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای اقتصاد عمومی، ریاضیات، سنجش از راه دور، زمین‌شناسی برای جغرافیا، جغرافیای آب‌های ایران، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، آمار و احتمالات، جغرافیای خلیج‌فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، متون جغرافیایی به زبان خارجی، هیدروگرافی، نقشه‌برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، مبانی آب و هواشناسی، جغرافیای خاک‌ها، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی، جغرافیای زیستی، فلسفه‌ جغرافیا، زمین در فضا، جغرافیای آب‌ها، ژئومورفولوژی عمومی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای جمعیت، جغرافیای روستایی ایران، نقشه‌برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای شهری ایران است

 

رشته جغرافیای انسانی

یکی از شاخه‌های مهم رشته جغرافیا است. این رشته در دو گرایش روستایی و شهری در دانشگاه‌ها وجود دارد. در این گرایش به مسائل انسانی مانند تقسیم جمعیت، مسائل اقتصادی و سایر مسائل جمعیتی پرداخته می‌شود.

سایر گرایش‌های جغرافیای انسانی شامل جغرافیای‌ انسانی‌ – جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، جغرافیای‌ انسانی‌ – جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیای‌ انسانی‌ – جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، جغرافیای انسانی گرایش شهری و روستایی است. مهم‌ترین گرایش‌های این رشته گرایش شهری و روستایی است.

در گرایش جغرافیای شهری مطالعه توریسم که یکی از پراهمیت‌ترین مباحث روز در جغرافیا است، موردتوجه است. این رشته به بررسی مسائل اقتصادی شهری، اشغال فضا، پراکندگی، ارتباط شغل و مسکن، جابجایی‌های روزانه و به‌طورکلی جغرافیای اجتماعی می‌پردازد. دروس این رشته که به‌طور اختصاصی آموزش داده می‌شود شامل درس‌های روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، اقتصاد شهری، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی شهری، شهرها و شهرک‌های جدید، برنامه‌ریزی شهری در ایران و کارگاه برنامه‌ریزی شهری است.

در گرایش جغرافیای روستایی از رشته جغرافیای انسانی مسائل روستایی و جغرافیای اجتماعی در روستا بررسی می‌شود. در این رشته رابطه شهر و روستا و توسعه روستایی، مسائل اقتصادی روستا، آینده روستا، علل مهاجرت، محیط‌زیست و بهداشت بررسی می‌شود. دروسی که در این رشته روستایی آموزش داده می‌شود شامل برنامه‌ریزی روستایی در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی روستایی، اقتصاد روستایی، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی و روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران است.

 

رشته جغرافیای‌ نظامی

فارغ‌التحصیلان این رشته که در تمامی کشورها در نهایت در مراکز نظامی مشغول به کار می‌شوند به بررسی مسائل دفاع از منظر جغرافیا می‌پردازد. نیز در مقطع‌ لیسانس‌ یک‌ رشته‌ کاربردی‌ است‌. در ایران مرکز مطالعات‌ جغرافیایی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و دفتر مطالعات‌ منطقه‌ای‌ وزارت‌ امور خارجه‌ برای جذب این فارغ‌التحصیلان اقدام می‌کنند.

 

گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

این رشته با رشته برنامه‌ریزی شهری در گرایش‌های علوم اجتماعی هم‌پوشانی دارد. در این رشته جغرافیا تأکیدی بر آموزش جغرافیا و مسائل اجتماعی به‌طور توأمان است. در گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه مسائل جمعیتی، سازه‌های شهری و عمران، ساختمان‌سازی، شهرسازی، بررسی مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی، طراحی و حتی معماری شهری موردبررسی قرار می‌گیرد. درس‌هایی که در این رشته آموزش داده می‌شود شامل درس جغرافیا و صنعت توریسم، ویژگی‌های جغرافیایی کشورها توسعه‌یافته، ویژگی‌های جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیای تاریخی، نظریه‌های اقتصادی و اقتصاد توسعه، نقشه‌های موضوعی در جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستایی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی، حمل‌ونقل انرژی، اصول علم اقتصاد، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی، ویژگی‌های جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگی‌های جغرافیایی آسیای میانه و کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی است.

 

 چه شغلی در انتظار فارغ‌التحصیلان رشته جغرافیا است؟

دانشجویانی که در این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند می‌توانند در سازمان‌های مرتبط با هواشناسی یا کشاورزی مشغول به کار شوند در رشته‌های مختلف جغرافیا سطح زمین و تغییرات آن بررسی می‌شود. تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به بررسی جو زمین و سطح آن نیاز دارند مانند سازمان‌ هواشناسی‌، سازمان‌ زمین‌شناسی‌، سازمان‌ نقشه‌برداری‌ کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها به این دانشجویان نیازمندند. در وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، صنایع دفاع و نفت نیز از حضور آنان استفاده می‌شود. سازمان محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین مراکزی است که نیازمند دانش متخصصان جغرافیا است. در زمینه گردشگری و توریسم نیز بسیاری از افراد در جهان رشته جغرافیا خوانده‌اند.

 

برای آموزش در رشته جغرافیا چه پیش‌نیازی وجود دارد

در تمامی رشته‌های جغرافیا که ارتباطی تنگاتنگ با فیزیک دارد دانستن دانش ریاضی ضروری است. در رشته کارتوگرافی یا همان نقشه‌کشی مهارت و دانش در هندسه نیز پیش‌نیاز محسوب می‌شود. دانشجویان جغرافیای انسانی نیازمند دانش‌پایه در علم جامعه‌شناسی هستند.


دریافت فایل PDF
رشته جغرافیا چه گرایش هایی دارد؟
میانگین امتیاز : 1


جهت اخذ مدرک معادل (دیپلم/فوق دیپلم/لیسانس/فوق لیسانس/دکتری) دررشته موردنظر درکمتراز10روز بااستعلام معتبر کلیک کنید.

برچسب ها


دیدگاه ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل و شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

درخواست مشاوره رایگان
دپارتمان ها
فنی و مهندسی
زبان
مدیریت
علوم طبیعی
طب سنتی
علوم انسانی
علمی کاربردی
هنر

رشته حسابداری محبوب ترین رشته دانشگاهی
رشته حسابداری محبوب ترین رشته دانشگاهی
از رشته امور گمرکی چه میدانید؟
از رشته امور گمرکی چه میدانید؟

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

منو
بالا
ثبت نام