اخذ مدرک تحصیلی با استعلام و ریز نمرات از دانشگاه های معتبر از کاردانی تا دکتری
ثبت نام شروع شد

اخذ مدرک تحصیلی معتبر با استعلام و ریز نمرات از دانشگاه های ایران از کاردانی تا دکتری

اخذ مدرک تحصیلی با استعلام و ریز نمرات

کسانی که دغدغه ی اخذ مدرک تحصیلی، تحصیلات تکمیلی و ارتقای دانش تخصصی را دارند، لاجرم با مسائل جنبی این فضا و الزامی بودن ثبت مدارج و مدارک تحصیلی نیز آشنا هستند. هر دانش ­آموخته ای برای تثبیت و نیز بهره گیری از حقوق معنوی حاصل از تحصیل خود، نیازمند دریافت مدارکی است که سپری نمودن دوره ها و مدارج علمی مربوطه توسط وی را تأیید نموده و به مثابه ی یک امتیاز اجتماعی، تفاوت او را با سایر افراد جامعه -که در آن حوزه ی خاص تخصصی کسب نکرده اند، یا دانشی ندارند- تبیین نماید. مدرک تحصیلی علاوه بر این کاربرد خاص، تضمین کننده ی امتیازات متعدّد دیگری برای شخص دانش آموخته است. این امتیازات بسته به فضای علمی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ای که شخص در آن حضور دارد و یا در آن تحصیل نموده، متفاوت و متغیّر هستند.

از مشهود ترین تفاوت ها و امتیازاتی که مدرک تحصیلی برای دانش آموختگان به ارمغان می آورد، تفاوت در مزایای شغلی، رتبه های استخدامی، وجهه ی اجتماعی مشاغل و امتیازهای مربوط به حضور فرد در گروه ها و انجمن های تخصصی است. ارتباط کیفی هر یک از فاکتور های ذکر شده با سطح دانش تخصصی و مدرک تحصیلی فرد، یک ارتباط مستقیم و قابل توجّه است. به نحوی که افزایش سطح دانش تخصصی و مدرک معادل این دانش، به طور خودکار، متضمّن افزایش سطح مزایای شغلی، رتبه ی استخدامی و وجهه ی اجتماعی است؛ و بدیهی است که با افزایش سطح کیفی این فاکتور ها، شانس حرفه ای فرد برای حضور در مجامع، گروه ها و انجمن های تخصصی و حرفه­ای افزایش خواهد یافت.

در این میان، شماری الزامات فضای اقتصادی و متغیّرهای چندگانه ی اجتماعی، با ورود و مداخله  در این روند، معادلات معمول و انگیزه های اخذ مدرک تحصیلی را دچار تغییر نموده و سمت و سوی غیر علمی و غیر واقعی به آن می دهند. لذا مشاهده می شود که صِرف داشتن مدرک تحصیلی و نه تلاش برای سپری نمودن دوره های علمی، هدفی برای افراد عموماً دانش ناآموخته شده و از طرف دیگر، افرادی نیز با هدف قرار دادن این نیاز کاذب، به کسب درآمد از راه ارائه ی مدارک تحصیلی، بدون هیچ پشتوانه ی آموزشی و علمی و خارج از مدار معمول تحصیلات تخصصی می­پردازند.

همچنین بخوانید : آینده شغلی کسانی که رشته تئاتر را انتخاب می کنند

یعنی وجود عدّه ی کثیری از کسانی که علی رغم نیاز حرفه ای و اجتماعی به مدرک تحصیلی، توان سپری نمودن دوره های تخصصی لازم برای اخذ آن را ندارند، سبب شده که افرادی سودجو، فرصت بیابند تا با ارائه ی پیشنهادات خوش رنگ و لعاب، نوید دریافت سریع و آسان مدارک مطلوب و مقبول تحصیلی را بدهند و ضمن دریافت مبالغی که در حقیقت در ازای هیچ پرداخت شده است، لطمات جبران ناپذیری نیز به بافتار فرهنگی تحصیلات تکمیلی در کشور وارد آورند.

این افراد و گاه موسسات، پیشنهاد های بی اساس خود را در قالب عناوینی همچون؛ “مدرک تحصیلی تضمینی، بدون کنکور و شرکت در کلاس”، “تحصیلات تکمیلی با کم ترین هزینه”، “مدرک تخصصی در کم ترین زمان و با تضمین استعلام” و ادّعاهای واهی از این دست ارائه می­کنند. جالب است توجّه داشته باشید که این قشر سودجو، جامعه ی هدف خود را به خوبی می­شناسند و در نیازسنجی این جامعه ی هدف، بسیار درست و دقیق عمل می کنند.

اخذ مدرک تحصیلی

هدف آنان اخذ مبالغ هنگفت از افرادی است که به مدرک تحصیلی فوری، وجهه ی اجتماعی حاصل از مدرک تحصیلی و یا افزایش تراز و مزایای شغلی احتیاج دارند. طبق آنچه پیش از این گفته شد، برخی جریانات، واقعیات و عومل اقتصادی نیز، سبب شده تا چنین افرادی در جامعه وجود داشته باشند و خوراک کاسبی این دسته از سودجویان و کلاهبرداران حوزه ی آموزش را تأمین کنند؛ مدیرانی که مدرک تحصیلی لازم را ندارند، تجّار و صاحب منسبانی که به خاطر حفظ برند و یا شأن اجتماعی نیازمند ارائه و در ویترین قرار دادن مدارک تحصیلی هستند، جوانان متموّلی که شوق و علاقه ای به تحصیل ندارند، لیکن برای جلب رضایت اطرافیان و یا نیل به موفقیّت زودرس ناگزیر از داشتن مدرک تحصیلی هستند و … ، همه و همه طعمه های آماده ای برای افتادن در دام افراد سودجو و دلّالان مدارک تحصیلی و تخصصی هستند.

در این فضا، که یک سوی آن کاملاً صحیح، اصیل و قانونی است و نهایتاً منتج به پرورش افراد متخصص مورد نیاز اجتماع می شود و سوی دیگر آن فضای بازارگونه ای است که صرفاً به دلالی مدرک می پردازد، باید هشیار بود که شوق فزاینده ی اخذ مدارک آموزشی و روش های نوین کلاهبرداری، شخص را گرفتار دام سوداگران مدارک جعلی ننماید. باید متوجّه بود که فروشندگان مدرک و یا دلالان آموزش، همچنان که به حوزه ی پیشرفته ای چون تحصیلات تکمیلی و مدارک دانشگاهی نفوذ کرده و از آن کسب درآمد می کنند، می توانند روشهای جدید و پیشرفته ای نیز در این باره ابداع کنند و چشمان قربانیان و طعمه های خود را تا آخرین لحظات و حتّی برای همیشه از اصل ماجرا بسته نگاه دارند.

اخذ مدرک تحصیلی یک الزام دنیای نوین است. لیکن باید توجه داشت که این کار، صرفاً با محوریت شخصی که مدرک را نیاز دارد و مؤسسه ی آموزشی صادر کننده ی مدرک صورت می­پذیرد و نقش افراد دیگری در آن به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تلاش دانشجو و یا هنرآموز در کسب و دریافت دانش از متخصصین و اساتید، در قالب یک سازمان آموزشی منسجم، نهایتاً منجر به اخذ مدرک تحصیلی خواهد شد. و اعتبار این مدرک نیز منوط به تأیید نهادهای معتبر دولتی و یا جهانی است. هر سازوکار دیگری که خارج از مدار یاد شده باشد، به نوعی خلاف واقع و یا تلاش برای فریب کاری خواهد بود.

همچنین بخوانید : اخذ مدرک تحصیلی معتبر با استعلام و ریز نمرات از دانشگاه های ایران از کاردانی تا دکتری

امروزه با توسعه ی امر آموزش و ورود مؤسسات خصوصی به این حوزه، روند اخذ مدرک تحصیلی قانونی و صحیح، قدری سرعت یافته است. به نحوی که علاوه بر حضور در دوره های آموزش همگانی و دولتی که در قالب وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی می توانند وجود داشته باشند، افراد می توانند در دوره های آموزشی ویژه ای که مؤسسات خصوصی و تخصصی برگزار می کنند، شرکت جسته و به دریافت مدرک معتبر در یک یا چند رشته ی فنّی یا غیر فنّی مبادرت ورزند.

مبرهن است که این امر مستلزم صرف هزینه هایی است که لاجرم، به مقدار قابل توجّهی بالاتر از هزینه های آموزش عمومی است. چرا که طبیعاتاً هزینه ی دریافت مدرک دوره­های همگانی و دولتی، ارزان تر از هزینه هایی است که شخص برای دریافت مدارک دوره های آموزشی غیر همگانی متقبّل خواهد شد. این تفاوت هزینه ها دو نتیجه ی عملی در پی خواهد داشت که یکی نتیجه ی منطقی و دیگری نتیجه ای غیر منطقی و حاصل از فرصت طلبی و سوء استفاده ی تعدادی سودجو است؛

نتیجه ی اول و منطقی آن است که به سبب اهمیّت ویژه ی مدارک مکتسبه از مؤسسات خصوصی، این قیمت نسبتاً بالا برای افرادی که انگیزه ی کامل دریافت چنین مدارکی را ندارند، یک محدودیت اولیّه ایجاد نموده و سبب می شود، تنها افرادی که هم از لحاظ نرم افزاری و ذهنی و هم از منظر سخت افزاری و مالی آماده ی آموختن محتوای این دوره ها هستند، دست به اقدام بزنند. نتیجه­ی دوم، منطقاً ارتباط مستقیمی با اصل آموزش ندارد، و تنها با موضوع هزینه های آن مرتبط است.

مدرک تحصیلی معادل

یعنی طمع دریافت مبالغ و هزینه ها سبب شده تا اصل آموزش در برخی مؤسسات به حاشیه رفته و موضوع کسب درآمد برای متصدّیان مؤسسات، به محور فعالیت اقتصادی بدل شود. یعنی در این حوزه نیز مانند حوزه ی آموزش همگانی، فعالیّت های غیر آموزشی و یا شبه آموزشی جای اصل آموزش را گرفته و در حال خدشه دار نمودن فرهنگ آموزش حرفه ای است. لازم به ذکر است که چون فعالیّت مؤسسات آموزشی غیردولتی عمدتاً با فاکتورهای فعالیت صنفی سنجش می شود، شیوه ی برخورد با آن نیز تا حدودی صبغه ی صنفی و حتّی مالی یافته است. لذا در نهایت، تنها هشیاری فرد نیازمند مدرک و آموزش است که می تواند، اصالت فعاّلیّت این مؤسسات و محتوای دوره های آنان را بسنجد و از گرفتاری فرد در دام مؤسسات نامعتبر، دوره های بی محتوا، و مدارک جعلی جلوگیری نماید.

هشیاری و دقّت، تنها راهکار مصون ماندن از چالش ها و آسیب های جریانات یاد شده است. ضمناً باید دقّت داشت که منظور از هشیاری، خودداری از شرکت در دوره های آموزشی مؤسسات خصوصی نیست. دقت نیز به معنای نفی صحّت و سلامت فعالیّت چنین مؤسساتی نیست. آگاهی لازم برای یک انتخاب درست است که منظور ما از هشیاری را به درستی تعبیر خواهد نمود. در واقع هشیاری فرد در انتخاب دوره های آموزشی  و ارتباط گرفتن با مؤسسات معتبر، راه اصلی و مطمئن برای شرک در یک دوره ی آموزشی قانونی است.

موسسه ی ساماندهی طرح تعیین سطح و معادلسازی ایرانیان

مؤسسه ی ایرانیان، یا شماره ی ثبت 41499، از جمله مؤسساتی است که در زمینه های اعطای گواهینامه ی حرفه ای و تخصصی، ترجمه و معادلسازی مدارک تحصیلی و برگزاری دوره های پیشرفته ی مدیریتی با اعطای گواهی بین المللی فعالیت می کند. در هر کدام از حوزه های یاد شده، اعتبار قانونی و سابقه ی این مؤسسه تضمین کیفیت و اصالت مدارکی خواهد بود که به شما اعطاء خواهند شد.

خدمات مؤسسه ی ایرانیان، قطعاً جایگزین درست، قانونی و مناسبی برای مدارک جعلی، دوره های با ریسک بالا و آموزشگاه های نامعتبر هستند. این مؤسسه در قالب هشت دپارتمان آموزشی و معادلسازی در زمینه های هنر، زیان، مدیریت، طب سنّتی، علوم طبیعی، علوم انسانی، فنّی و مهندسی و علمی و کاربردی به اعطای گواهی و معادلسازی مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش پذیران مشغول است.

ذیلاً برخی از فعالیت ها و گواهی های علمی صادره از سوی این مؤسسه تشریح شده و شرایط هریک به طور مختصر ارائه خواهد شد؛

اعطای گواهینامه

این مؤسسه گواهی های خاصی را در زمینه های متعدّد به دانش پذیران خود اعطاء می نماید. از جمله می توان به گواهینامه ی همسطح دانش های کاربردی، گواهی خبرگی طب سنّتی، گواهینامه ی MBA  و DBA، گواهی آموزش کارکنان دولتی و گواهی پایان دوره های آموزشی اشاره نمود.

مدرک همسطح دانش کاربردی

این گواهی به طور ساده عبارت از اعطای مدرک تحصیلی معادل با دانش تخصصی فرد با توجّه به اِلِمان هایی همچون، مدرک تحصیلی، سابقه ی کاری مفید، اختراعات و ابداعات در زمینه ی مورد نظر، تألیف، پژوهش و مقالات علمی صورت گرفته توسّط فرد، گواهینامه ی فنّی و سپری نمودن دوره های ضمن خدمت، کسب مقام و رتبه های شغلی و علمی، ترفیع، تشویق و تربیت کارآموزان در زمینه ی تخصصی است و در 4 سطح آکادمیک صورت می گیرد؛

 • مدرک معادل کاردانی دانش کاربردی
 • مدرک معادل کارشناسی دانش کاربردی
 • مدرک معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی
 • مدرک معادل دکتری دانش کاربردی

بدیهی است که هر کدام از مدارک معادل یاد شده، پس از سنجش و بررسی مهارت ها و مدارج کسب شده توسط متقاضی اعطا خواهد شد و تأیید آن از سوی مؤسسه ی ایرانیان، دارای ضوابط و شرایط خاص است. ضمناً دریافت این گواهی ها دربردارنده ی مزایا و امتیازاتی برای شخص است که از جمله می توان به ارتقائ و تکمیل رزومه ی حرفه ای، بهبود وجهه ی اجتماعی، متمرکز نمودن دوره های آموزشی، تسهیل در دریافت کارتهای بازرگانی و پروانه ی صنفی، تسهیل در عضویت انجمن ها و مجامع حرفه ای و تخصصی، دقّت بیشتر در رتبه بندی حرفه ای، جذب و استخدام در بازار کار و … اشاره نمود.

همچنین بخوانید : رشته مهندسی نساجی وضعیت درآمد، بازار کار و بهترین گرایش های این رشته

مدرک خبرگی طب سنتی

طب سنّتی از جمله رشته هایی است که در جوامع پیشرفته ی کنونی، محل بحث و نظر بوده و دارندگان مهارت در این حوزه از وثوق و اعتبار خاصی در جوامع پزشکی برخوردارند. لیکن با پیشرفته شدن ضوابط حقوقی و نیز افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه، می بینیم که متخصصین این رشته نیز ناگزیر از ثبت مدارج علمی و ارائه ی گواهی معتبر در رشته ی خود هستند. این گواهی هم به تثبیت موقعیّت تخصصی فرد طبیب کمک شایانی می کند و هم مراجعین وی را تا حدود بسیاری، نسبت به خدمات ارائه شده توسط وی دلگرم و مطمئن خواهد ساخت. مؤسسه ی ایرانیان، با لحاظ فاکتورهای علمی و نیز عوامل مؤثر در سنجش کیفی مهارت طبّ سنّتی اقدام به اعطای گواهینامه در این زمینه می نماید.

مدرک MBA و DBA

مدیریت کسب و کار از شاخه های نوپای علم مدیریت در کشور بوده و آموزش آکادمیک در این زمینه در حال تربیت نیروهای جدید برای تصدّی امور مدیریتی خاص این رشته است.

سطوح پیشرفته و عالی این علم نیز از جمله محتوای دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی محسوب شده و نیل به مدارک و دانش مورد نیاز در آن مستلزم صرف زمان بسیار است. لذا لازم است که تا هنگام دریافت خروجی مناسب و تربیت تعداد افراد مورد نیاز سطوح مدیریتی توسط دانشگاه ها و سیستم آموزشی، مدیرانی که هم اکنون بر منصب مدیریت کلان و یا خرد کسب و کار در کشور قرار دارند، از محتوای این دانش آگاهی یافته و مدارک معادل این سطوح را در رزومه ی خود داشته باشند.

موسسه ی ایرانیان با برگزاری دوره های فشرده ی مدیریت کسب و کار در سه سطح، مبتدی، عالی و پیشرفته، نوید اعطای مدارک قانونی، معتبر و کاربردی در این زمینه را به دانش پذیران و متقاضیان می دهد.

گواهی یاد شده، علاوه بر تثبیت و تجمیع دانش مدیریتی فرد متقاضی –که ممکن است از مدیران دولتی یا بخش خصوص باشد- کمک شایانی به تقویت رزومه وی نموده و اعتبار کاری وی و سازمان تحت مدیریت وی را در مجامع حرفه ای داخلی و بین المللی، تا میزان زیادی افزایش خواهد داد.

آموزش کارکنان دولتی

با توجه به پیشرفت های سریع علوم اداری و حقوقی و نیز افزایش سرعت مبادلات تجاری و اقتصادی، کادر اداری و عملیاتی در هر سازمانی و به طور گسترده تر در هر کشور و دولتی، لاجرم باید به طور منظّم به روزآمد کردن دانش تجربی و فنّی خود بپردازد. این موضوع هم در سطوح مدیریتی و هم در سطوح اجرایی نیاز مشهود و مبرمی است. همچنین گاهی افرادی با تجربه ی مناسب در سازمانها حضور دارند و مهره های مفیدی به شمار می آیند، لیکن سطح دانش تخصصی و مدارج علمی طی شده توسط آنان با استانداردهای سازمان همسو نبوده و یا به مرور زمان از مرز حدّ نصاب های تعریف شده، خارج می شود.

با این اوصاف، نیاز به دوره هایی که دانش کارکنان دولت و مهارت فنّی و حقوقی آنان را به سطوح مطلوب برساند و در زمینه ی افزایش کیفیت عملکرد سازمان و تثبیت واقعی استاندارد ها به سازمان ها و ادارات دولتی کمک نماید، امر محسوسی خواهد بود.

مؤسسه ی ایرانیان در زمینه ی برگزاری دوره های مهارت آموزی و افزایش سطح علمی کارکنان دولتی، خدمات ویژه ای ارائه می دهد و در ضمن این آموزش، گواهینامه های همسطح نیز اعطاء می­نماید. پروسه ی دریافت این گواهینامه ها، مدّت زمان آموزش و اعطای گواهی، استعلام های مورد نیاز در هر زمینه، تعرفه ها و هزینه های شرکت در دوره ها و نهایتاً مدارک و ملزومات شرکت در این دوره به طور دقیق در پایگاه اینترنتی مؤسسه ی تعیین و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارتهای کاربردی ایرانیان، به آدرس www.moadelsazi.com تشریح شده است.

گواهینامه ی پایان دوره

طی کردن دوره های آموزشی در هر مؤسسه و سازمانی، علاوه بر اینکه دارای مزایایی است، می­بایست برخوردار از ضوابط و شرایط منطقی و قانونی نیز باشد. از واضح ترین این شرایط اعطای مدرکی است که سپری نمودن ساعات آموزشی و کسب دانش لازم برای مدرک مورد نظر را توسط شخص متقاضی، تأیید نماید و اعلام کند که این شخص، در این زمینه ی خاص، دارای تخصص و مهارت شده است. مؤسسه ی ایرانیان نیز با اشراف به این الزام، پس از برگزاری هر دوره ی آموزشی ، به دانش اموختگان و دانش پذیران خود، گواهی پایان دوره ی آموزش اعطا نموده و بدین طریق، پروسه ی آموزش و کسب مهارت توسط فرد متقاضی را تأیید می نماید.

دپاتمان های موسسه ی ایرانیان

هر کدام از دپارتمان های مؤسسه ی ایرانیان، به طور تخصصی در رشته های مختلفی به امر آموزش و اعطای گواهی نامه ی معتبر مشغول هستند.

دپارتمان هنر

در این دپارتمان، گواهی های متنوّعی در رشته های طرّاحی و دوخت، نقّاشی، موسیقی، فرش، صنایع دستی، عکّاسی، تئاتر و سینما، به متقاضیان اعطاء می شود.

دپارتمان زبان

در این دپارتمان، دو رشته ی اصلی زبان های خارجی –که طبیعتاً شامل زبان های مورد نیاز متقاضی خواهد بود- و نیز زیان و ادبیات فارسی آموزش داده شده و مدارک معتبر بین المللی و یا مدارک معادل آن به دانش پذیران اعطا می شود.

دپارتمان مدیریت

این دپارتمان در ردیف دپارتمان های قابل توجه موسسه ی ایرانیان قرار دارد و در بیشتر شاخه های رشته ی مدیریت به تربیت دانش پذیران و اعطای گواهینامه ی معتبر می پردازد. رشته هایی که هم اکنون در این دپارتمان مورد پشتیبانی قرارگرفته اند، عبارتند از، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی.

دپارتمان علوم طبیعی

محیط زیست، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم آزمایشگاهی، مشاوره و بهداشت، رشته های موجود در فایل دپارتمان علوم طبیعی سایت مؤسسه ی ایرانیان هستند.

دپارتمان فنی و مهندسی

رشته هایی همچون، صنایع غذایی، شهرسازی، مهندسی مواد، معدن، کشاورزی، ژنتیک، نساجی، صنایع، مهندسی پزشکی، نفت، شیمی، هوانوردی و هوا فضا، مهندسی هسته ای، برق، الکترونیک و بسیاری دیگر از شاخه ای مهندسی، در ردیف عناوینی هستند که مؤسسه ی ایرانیان در امر معادلسازی، یا آموزش و اعطای مدارک آن ها تخصص و سابقه دارد.

دپارتمان علوم انسانی

در این دپارتمان، رشته هایی همچون تربیت بدنی، باستان شناسی، تاریخ، جغرافی، امور گمرکی، حقوق و علوم اقتصادی، علوم سیاسی و ارتباطات، گردشگری، کتابداری، فلسفه و … به متقاضیان آموزش داده شده، یا مدارک معادل آن ها در سطوح چهارگانه ی آکادمیک، اعطاء می شود.

دپارتمان علمی و کاربردی

متقاضیان دریافت مدارک علمی و تحصیلی در رشته های حسابداری، فیریک و ریاضی نیز، می­توانند از طریق برقراری ارتباط با مؤسسه ی ایرانیان و عضویت در دپارتمان علمی و کاربردی، آموزش های فشرده ی لازم را دریافت نموده و یا با اخذ مدرک معادل در هر کدام از رشته های یاد شده مبادرت ورزند.

اطلاعات فوق، خلاصه ای کلی از مجموعه ی خدماتی بود که دانش پذیران موسسه ی معادل سازی و تعیین سطح مدارک تحصیلی ایرانیان می توانند از ان بهره مند شوند. با توجّه به مواردی که در مقدمه ی این گفتار بدان اشاره شد، مخاطب گرامی می بایست در انتخاب یک مؤسسه ی آموزش آزاد مطمئن و معتبر به جمع بندی نسبی رسیده باشد.


دریافت فایل PDF
اخذ مدرک تحصیلی معتبر با استعلام و ریز نمرات از دانشگاه های ایران از کاردانی تا دکتری
میانگین امتیاز : 5


همین الان ثبت نام کنید

برچسب ها


دیدگاه ها

سلام اینجانب متولد ۱۳۴۰ هستم و از سال ۱۳۶۱ ببرینش را در بازار شروع کرده ‌از سال ۱۳۶۸ کار تجارت را شروع و از از سال ۱۳۸۲ تا الان در چین اقامت و تجارت میکنم دارای شرکت در چین و ایران هستم اکنون نیاز به مدرک کارشناسی یا دکتری هستم برای تغییر قوانین در چین چون اقامت یک سال به بالا نیاز به مدرک بالا می‌باشد که مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می‌باشد .ایا این قابل اجرا هست یا نه ؟. با درود فراوان

1 هفته پیش

  سلام مدرک بله دارای ترجمه با مهر وزارت امور خارجه می باشد
  لطفا تماس حاصل نمایید.

  4 روز پیش

سلام

من سابقه کار دارم اما بدون سابقه بیمه
برای دریافت مدرک چطور میتونید کمک ام کنید

3 هفته پیش

  سلام وقت بخیر
  لطفا در ساعات اداری تماس حاصل نمایید
  ۰۴۱-۳۴۷۸۲۹۶۰

  2 هفته پیش

سلام . من چند مدرک مهارت از فتی حرفه ای دارم . خیاطی . قالی بافی و کامپیوتر .و تعمیرات موبایل .گوهرتراشی سنگ های قیمتی .و طلا سازی . همه مدرک مهارت دارم .و در رشته تعمیرات موبایل ه سال کار کردم و در طلاسازی هم دوسال و در حال حاضر طلاسازی کار میکنم .مدرک تحصیلیم دیملم کامپیوتر هست . برای مربیگری میخواستم اقدام کنم ولی مدرک لیسانس میخواد .میخواستم بدونم اگه من از طریق این موسسه اقدام کنم و مدرک بگیرم برای گرفتن کارت مربیگری قبول میکنن ؟؟

3 هفته پیش

  سلام وقت بخیر
  لطفا در ساعات اداری تماس حاصل نمایید
  ۰۴۱-۳۴۷۸۲۹۶۰

  2 هفته پیش

سلام خسته نباشيد،من دانشجو هستم و كارداني ميخونم ترم پنجم و فقط٣٠واحد ديگه مونده تا فوق ديپلم بگيرم اما به شرايطي ديگه نميتونم برم خواستم بدونم ميتونم مدرك فوق ديپلم بگيرم و شرايطش چجوريه

2 ماه پیش

سلام خسته نباشيد من دانشجوي كارشناسي ژنتيك هستم
خواستم ببينم امكانش هست مدرك دانشگاهيمو بخرم؟چون نميتونم ادامه تحصيل بدم

2 ماه پیش

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز.خواستم بگم من متوجه نشدم ک شما دقیقا چ کاری انجام میدین.من نزدیک ب ۷۰ واحد در رشته عمران کارشناسی پیوسته پاس کردم.من میتونم مدرک لیسانس بخرم از شما؟؟؟

2 ماه پیش

  سلام
  عزیز مدرک معادل به عنوان گواهی تایید سوابق علمی و کاریتان هست و مزایای آن را در لینک زیر میتونید مشاهده نمایید.
  https://moadelsazi.com/karbord-govahinameh/

  2 ماه پیش

سلام خسته نباشید…مدرک من لیسانس الهیات است ولی رشته مورد علاقه من طب سنتی ست و از چند موسسه بادیدن آموزش لازم مدرک دارم (آکسفورد قابل ترجمه بامهر امورخارجه و دادگستری )ولی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست. من مدت۶سال باهمین مدارک در درمانگاههای شهر خود مشغول به پذیرش بیماران می باشم.لصفاً بفرمائید من چطوری میتونم با لیسانسم مدرک طب سنتی بگیرم که مورد قبول علوم پزشکی باشد.تشکر

3 ماه پیش

  سلام لطفا درخواستتون رو ثبت کنید با توجه به دوره هایی که گزروندید میتونید تجمیعشون رو به مدرک معادل تبدیل نمایید.
  https://moadelsazi.com/request/
  با تشکر

  3 ماه پیش

سلام و احترام لطفا به سوالات ذیل پاسخ دهید .ممنون میشم
– ۱- در صورت اخذ مدرک دکترا و پرداخت هزینه آیا مدارک مقاطع پایین تر هم اعطا می شود ؟
۲- به صورت اقساط هم میشه مدرک گرفت؟
۳- مدارک بنده در رشته های متفاوتی هستند چگونه می توانم در رشته مورد علاقه که مدرک مرتبط ندارم مدرک بگیرم؟
۴- مدرک تحصیلی معادل از دانشگاه خارجی هم مورد پذیرش شما می باشد؟
متشکرم

3 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  ۱- بله در صورتی که شما سابقه علمی و یا کاری در آن داشته باشید می توانید مقاطع پایین تر را نیز دریافت نمایید.
  ۲- در این موضوع ابتدا درخواست خودتان را در لینک زیر ثبت کنید و سپس موقع ارتباط کارشناسان موضوع را مطرح نمایید.
  https://moadelsazi.com/request
  ۳- باید شما در اون رشته یا سابقه بیمه و یا دوره های آموزشی اعم از همایش ها و … ارائه دهید.
  ۴- مدارک خارجی بله مورد تایید می باشند در صورتی که استعلام قانونی داشته باشند.

  3 ماه پیش

با سلام اقدام جالبی هست تشکر میکنم. ۱- رزومه و مدارک بنده در زمینه های متفاوتی هست آیا می توانم در رشته مورد علاقه خودم مدرک بگیرم ؟ ۲-مدارک من از خارج از کشور می باشد و ایران تایید نمیکنه شما به عنوان مدرک تحصیلی قبولش میکنید ؟۳-شما در کدام شهرستانها نمایندگی دارید ؟ و آدرس دفتر مرکزی لطفا.متشکرم

3 ماه پیش

  لطفا تماس بگیرید و موارد را از کارشناسان پیگیر باشید.
  ۰۴۱-۳۴۷۵۰۹۸۱

  3 ماه پیش

سلام وقت بخیر این مدرک تو کشور اتریش هم اعتبار داره ؟؟

4 ماه پیش

  سلام
  مدرک معادل قابلیت ترجمه را دارد و مهر وزارت امور خارجه رو هم روش خواهد داشت
  لطفا تماس بگیرید تا بیشتر کارشناسان اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدهند.
  تشکر از ارسال دیدگاه ارزشمندتان

  4 ماه پیش

سلام اینجانب کارمنداداره آموزش وپرورش هستم ودرپست سازمانی خود درسالهای متمادی مشغول انجام وظیفه میباشم کلیه تجارب لازم جهت انجام کارهایم رادارم ولی با وجود اینکه درکارم موفق بوده ولی دارای مدرک تحصیلی دیپلم میباشم ونیازمبرم به مدرک کارشناسی دارم تا بتوانم ازارتقا شغلی استفاده نمایم آیا مدارک صادره ازمرکزشما موردتایید برای اینکار می باشد

4 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  بله شما میتونید در طرح معادل سازی شرکت نمایید از لینک زیر وارد صفحه نمونه گواهینامه شده و مدرک را به کارگزینیتون نشان دهید در صورت تایید در خدمتتان هستیم.
  https://moadelsazi.com/nemoneh-govahi/
  تشکر از ارسال دیدگاه ارزشمندتان

  4 ماه پیش

با سلام : دیپلم علوم تجربی سال ۵۸ را دارم بدلیل علاقمندی به رشته راه و ساختمان سازی ، از سال ۶۱ وارد یکی از شرکتهای ساختمانی شدم و دارای ۲۰ سال سابقه در شرکت هستم ، عضو پیمانکاران محلی و دارای کارت عضویت از کانون کاردانهای ساختمان هستم ،
ایا میتوانم فوق دیپلم ساختمان را داشته باشم تا کارت کاردانی از کانون کاردانهای ساختمان را برابر مقررات اخذ نمایم ؟

4 ماه پیش

  سلام
  مدرک معادل به عنوان مدرک تحصیلی به محسوب نمیشه ولی شما میتونید نمونه مدرک را از لینک زیر دانلود کنید و به جایی که میخواید ارائه کنید مورد تایید بود ثبت نام خودتون رو انجام دهید.
  https://moadelsazi.com/nemoneh-govahi/
  با تشکر از ارسال دیدگاه ارزشمندتان

  4 ماه پیش

سلام وقت بخیر برای دریافت مدرک کاردانی چقدر باید هزینه کنم؟

5 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  هزینه های دریافت مدرک معادل در سطح کاردانی را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.
  https://moadelsazi.com/tarefeh

  5 ماه پیش

هزینه مدرک ارشد چقدر می باشد؟؟ممنون

6 ماه پیش

سلام من تماس میگیرم کسی جواب نمیده

6 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  لطفا در روزهای غیر تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر تماس حاصل فرمایید.
  ۰۴۱۳۴۷۵۰۹۸۱

  6 ماه پیش

تو رشته مهندسی مکانیک درخواست مدرک کارشناسی رو داشتم

8 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  لطفا جهت مشاوره در مورد مدرک معادل با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
  ۰۴۱۳۴۷۵۰۹۸۱

  8 ماه پیش

سلام
مدرک همسطح دانش کاربردی میشه بیشتر توضیح بفرمایید چی هستش؟

8 ماه پیش

  سلام وقت بخیر
  لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر فرم درخواست مشاوره را تکمیل و ارسال نمایید.
  https://moadelsazi.com/request

  8 ماه پیش
دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل و شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

درخواست مشاوره رایگان
دپارتمان ها
فنی و مهندسی
زبان
مدیریت
علوم طبیعی
طب سنتی
علوم انسانی
علمی کاربردی
هنر

مدرک تحصیلی بین المللی
منظور از مدرک تحصیلی بین المللی چیست؟!

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

بالا
ثبت نام